آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان

زبان برنامه نویسی C یک کتاب برنامه نویسی کامپیوتری معروف است که توسط برایان کرنیگان و دن آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان یس ریچی نوشته شده است، که دومی در ابتدا این زبان را طراحی و پیاده سازی ک آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان رد و همچنین سیستم عامل یونیکس را طراحی کرد که توسعه زبان با آن ارتباط تنگاتنگی داشت. .
اسمال تاک
اسمال تاک یک زبان برنامه نویسی شی گرا، تایپ پویا و بازتابنده است. اسمال‌تاک به‌عنوان زبانی برای پایه‌ریزی «دنیای جدید» محاسبات ایج آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان اد شد که نمونه‌ای از آن «همزیستی انسان و رایانه» بود.

Prolog (PROgramming LOGic) در حوزه هوش مصنوعی (AI) رشد کرد. این در ابتدا بین محققان هوش مصنوعی محبوب شد، کسانی که بیشتر در مورد «چه» و «چگونه» رفتار هوشمند به دست می‌آیند.
استاندارد ML (SML) یک زبان برنامه نویسی همه منظوره، مدولار و کاربردی با بررسی نوع زمان کامپایل و استنتاج نوع اس آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان ت. در بین نویسندگان کامپایلر و محققان زبان برنامه نویسی و همچنین در توسعه اثبات کننده های قضیه محبوبیت دارد.
Scheme و Common Lisp دو گویش اصلی زبان برنامه نویسی کامپیوتر Lisp هستند. با این حال، برخلاف Common Lisp، Scheme از یک فلسفه طراحی مینیمالیستی پیروی می کند که یک هسته استاندارد کوچک همراه با ابزارهای قدرتمند برای گس آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان ترش زبان را مشخص می کند.
SQL (زبان پرس و جو ساختاریافته) یک زبان برنامه نویسی با هدف خاص است که برای مدیریت داده های نگهداری شده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) یا برای پردازش جریان آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان ی در یک سیستم مدیریت جریان داده رابطه ای (RDSMS) طراحی شده است.
http://computerkids.4kia.ir/info2/408281/a/
http://childrenprogramming.samenblog.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://misamfateh.monoblog.ir/post-234.html
http://kidteenprogramming.rozblog.com/post/187
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/28/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
https://py19.takblog.net/Post/167/+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+
http://minaakbari.tinablog.ir/post/147
http://misamfateh.monoblog.ir/post-235.html
http://childcoding.loxblog.com/post/201
https://mohammad8944654.royablog.ir/post/175/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181765.html
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/164
https://iranianprogrammingkids.farsiblog.com/1401/02/28/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/
http://childcoding.loxblog.com/post/202
https://elmira.yektablog.net/Post/185/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://sfa.bestblog.ir/post/201
http://bigprogramming.bigsite.ir/post-181766.html
http://kidteenprogramming.rozblog.com/post/188
https://py19.takblog.net/Post/168/+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/198/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://iranprogramming.blogiran.net/Post/197/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://elmira.yektablog.net/Post/186/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://programmingsite.avablog.ir/post/105/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://teacher45.blogix.ir/post/22/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://guyscoding.novinblog.net/Post/39/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://programmingadult.niloblog.com/p/76/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/132
http://worldcode.arzublog.com/post/107741
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/59/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://programmingsite.avablog.ir/post/104/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://schoolcoding.viablog.ir/post-71571.html
https://teacher45.blogix.ir/post/21/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://worldcode.arzublog.com/post/107740
https://programmingadult.niloblog.com/p/75/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://dayprogramming.deyblog.ir/post/131
https://schoolcoding.viablog.ir/post-71572.html
https://youtu.be/MGsy0qGiZrM
https://medium.com/@ghane_1_1/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-2c704bc9ce11
https://html.nasrblog.ir/post-81987.html
https://sco.lt/52dwMy
http://mrcode.alvandblog.ir/Post/58/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://computerkids.4kia.ir/info2/408282/a/
https://mohammad8944654.royablog.ir/post/176/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/27/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://sfa.bestblog.ir/post/200
https://guyscoding.novinblog.net/Post/40/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://kidsprogramming.blog.ir/1401/02/27/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://minaakbari.tinablog.ir/post/146
http://proooogrammming.aramblog.ir/post/163
http://childrenprogramming.samenblog.com/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *